Poremećaji prehrane

Uočavajući sve prisutniju težnju povećanja učestalosti poremećaja u prehrani, koja dalje uzrokuje cijeli niz zdravstvenih problema, Udruga je pod vodstvom dr. med. Sanje Martinović-Čikara pokrenula projekt Poremećaji prehrane. Projekt je proveden u suradnji sa sinjskim školama kroz prethodnu školsku godinu.

Aktualno