Poremećaji prehrane

Uočavajući sve prisutniju težnju povećanja učestalosti poremećaja u prehrani, koja dalje uzrokuje cijeli niz zdravstvenih problema, Udruga je pod vodstvom dr. med. Sanje Martinović-Čikara pokrenula projekt Poremećaji prehrane. Projekt je proveden u suradnji sa sinjskim školama kroz prethodnu školsku godinu.

Prevencija ovisnosti

Zdravstvena sekcija Udruge 2010. je pokrenula i provela program Prevencija ovisnosti namijenjen učenicima od prvog do četvrtog razreda srednjih škola. Voditelj je projekta bila dr. med. Sanja Martinović-Čikara.

 

Aktualno