Sekcija za odgojno-obrazovni rad i unaprjeđivanje duhovnih i kulturnih sadržaja

Sekcija se bavi odgojno-obrazovnim radom kao i unaprjeđenjem duhovnih i kulturnih sadržaja. Voditeljica sekcije  je prof. Tatjana Kovač- Lovrić.

Sekcija se bavi, dakle i duhovnom problematikom: kao Udruga smo sudjelovali na nekoliko duhovnih obnova.

Ovdje donosimo nekoliko zanimljivih razmišljanja fra Bože Vulete, fra Ante Vučkovića i fra Ante Čove.

Aktualno