Nedjelja radi čovjeka

Udruga Cjelovit život iz Sinja pridružuje se kako prošle tako i ove godine Europskom danu za neradnu nedjelju u organizaciji međunarodne udruge European Sunday Alliance (Savez za neradnu nedjelju) u nastojanju osvješćivanja vrijednosti nedjelje pod antropološkim, kulturalnim, socijalnim, gospodarskim i vjerskim vidom. Upozoravamo da se danas gubi europski civilizacijski identitet nedjelje, te želimo progovoriti o zaštiti i očuvanju nedjelje za čovjeka. 

Nedjelja je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi nedjelje. Vrijednost slobode nedjelje tijesno je povezana s poimanjem čovjeka. Kako bi se čovjek mogao razvijati kao osoba, kako bi se mogao razvijati u svojoj višedimenzionalnosti i zauzimati se za ljudskije društvo, potrebno mu je osigurati prostor i vrijeme slobode. Društvena suglasnost o ljudskoj biološkoj potrebi za odmorom sadržana je u radnom zakonodavstvu kojim se uređuje maksimalan broj dnevnih i tjednih radnih sati, te pravo na dnevni, tjedni i godišnji odmor. 

No, čovjek nije samo biološko, već i bitno kulturalno biće i kao takav ima potrebu da svoj odmor ne koristi samo za obnovu tjelesnih, već i duhovnih snaga, jer su one nerazdvojne u svakoj stvaralačkoj aktivnosti. Odmorom se oslobađa prostor za život i onoj drugoj dimenziji čovjeka, koja nadilazi interes i korisnost. U vrijeme odmora čovjek može biti na drugi način osoba onkraj svih uvjetovanosti i interesa, te ima mogućnost obogatiti svoj duh prirodom ili kulturnim stvaralaštvom drugih ljudi. Odmor, nadalje, pruža mogućnost čovjeku da oplemeni i svoju društvenost, jer nije samo jedinka, nego je po svojoj biti upućen na druge, na međuodnose u različitim oblicima zajednice.

Ukoliko ne poštujemo nedjelju kao neradni dan opasnost stoji u tome da se čovjeka svede na jednu od tržišnih kategorija, na ponudu i potražnju. Nad čovjekovim pravom na tjedni odmor ne smiju zagospodariti neke apsolutne gospodarske norme kojima je sve podređeno, pa i sam čovjek. Ustav Republike Hrvatske jamči neotuđivo pravo svakoga zaposlenika na tjedni odmor (Čl. 55, st.3.), no unatoč tomu, neki radnici zaposleni u trgovini po 6 mjeseci nemaju slobodan dan.

Nepoštivanje prava na slobodu nedjelje i nastojanje da se nedjelja iskoristi u komercijalne svrhe ukazuje kako hrvatsko društvo u središte svoga zanimanja ne stavlja čovjeka i njegovu slobodu, već isključivo materijalnu dobit. Čovjek se ne poima kao osoba, već kao kotačić u procesu tjedne proizvodnje i nedjeljne potrošnje. U nizu loših posljedica prakse sveopćeg rada trgovina nedjeljom svakako ističemo i činjenicu da je među radnicima u trgovinama najveći broj žena, koje u ovom sektoru, kao i u mnogim drugim djelatnostima, teže  se mogu izboriti  za svoja prava, što se na razne načine negativno odražava na obiteljski, a time i na društveni život. 

Podsjećamo da Ustav Republike Hrvatske štiti obitelj (usp. Čl. 61.) jer obitelj ima nezamjenjivu socijalizacijsku ulogu. Pravno značenje slobode nedjelje istaknuto je i u Zakonu o potvrđivanju ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, u kojima se nedjelja, uz druge blagdane, propisuje neradnom. Taj međunarodni ugovor, potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, sastavni je dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi je iznad zakona.

U Hrvatskoj je primjetan značajan nedostatak iskustva djelovanja građana u civilnom društvu, a gotovo je zamjetljiv i određeni nestrukturirani strah od javnog iznošenja svojih stavova i zauzimanja za svoja prava i prava drugih. 

Zauzimanje za slobodu nedjelje zauzimanje je za kulturu rada. Temom kulture rada bavio se i Peti socijalni tjedan održan u listopadu mjesecu 2011. u Zagrebu, a nazočilo mu je tristotinjak katoličkih intelektualaca. Ističemo da radom koji promiče čovjekovu cjelovitost raste kvaliteta življenja i pojedinca i cjelokupnog društva.

Više o inicijativi na europskoj razini:

European Sunday Alliance: http://www.europeansundayalliance.eu

European Work-free Sunday Initiative: http://www.free-sunday.eu

Više o aktivnostima Udruge Cjelovit život za neradnu nedjelju: UCZ: Neradna nedjelja

 

Udruga Cjelovit život

U Sinju 3. ožujka 2013.

Aktualno