Cjelovit život na europskoj razni!

European Sunday Alliance, međunarodna organizacija za neradnu nedjelju, koju je Udruga podržala organiziravši nekoliko kativnosti u sklopu 4MarcCampaign-a, objavila je izvještaj naše udruge na svojim stranicama. Među brojnim europskim državama tako se zaslugom Udruge Cjelovit život našla i Hrvatska - jedina koja je u Hrvatskoj još podržala akciju bila je Hrvatska biskupska konferencija (svojom objavom za medije).

Izvještaj možete vidjeti na stranicama ESA-e (malo spustite dok ne dođete do "Croatia"), a možete ga pročitati i ovdje.

Aktualno